Sociometr

pomůcka pro školní psychology

Více zde
Hlavní obrazovka programu

Sociometr

Program pomáhá změřit sociopreferenční vztahy ve skupině, vzájemné sympatie a antipatie členů skupiny.

Například školní psychologové nebo pracovníci pedagogicko-psychologických poraden potřebují zjistit vztahy uvnitř malé sociální skupiny (ve školách či školkách), aby mohli pomoci dětem vyloučeným z kolektivu. S tímto pomocníkem bude vytvoření názorného sociogramu hračkou.

Sociometr umí i vygenerovat online dotazníky a jejich výsledky umí importovat. Tím Vám ulehčí zdlouhavé manuální zpracování výsledků.

Sociometr tak můžete použít i pro rozsáhlé mapování klimatu školy.